Chantage en afpersing

Hulp bij chantage en afpersing

Aanvragen

In het geval van chantage is snel handelen noodzakelijk om escalatie van het probleem verder te voorkomen. Chantage en ook afpersing zijn daarom gevoelige onderwerpen die uiteraard grote discretie vragen.

Wie er aan toegeeft, komt op een lijdensweg terecht die slechts op een paar manieren kan eindigen:

  1. U kunt niet langer de geëiste diensten leveren of gunsten bewijzen;
  2. De kwetsbaarheid vervalt doordat de oorzaak beperkt of algemeen bekend raakt;
  3. bent financieël uitgeput.
  4. Geef nooit en te nimmer toe aan chantage, betaal nooit en schakel professionele hulp in.

We kunnen u helpen de chantage te stoppen.

Wij zijn in staat, door middel van een unieke werkwijze, de chantage of afpersing binnen een zeer kort tijdsbestek, vaak al binnen een maand, volledig te stoppen. Elke zaak is uiteraard uniek in zijn soort, meestal helpen wij onze klanten door middel van:

  1. Advies en begeleiding in uw zaak;
  2. Identificeren van de dader(s);
  3. Het betrappen en vastleggen van dader(s) tijdens hun handelingen;
  4. Overnemen van de communicatie en schermen u als slachtoffer zo veel mogelijk af van de criminele activiteiten van de dader(s);
  5. Zorgen voor de veiligheid van u, uw gezin en/of collega’s;
  6. Buiten beeld houden van (media) aandacht.

Wanneer is iets nu chantage volgens de wet?

Artikel 317 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens”.

Artikel 318 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging.

Artikel 216 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft